Sofia Jessen

Tack Verene för positiv energi, goda råd och ett väl genomfört seminarium för våra företagare i kommunen! Ditt engagemang är uppskattat!