”Avslutningen är briljant med en älg som kliver upp ur ett vattendrag och älgens krona hamnar i en vinkel så den blir det ”Ä” som finns i Grästorps nya logotyp med Grästorpsälgen. Snyggt så det förslår och filmen fick varma applåder av de flesta av fullmäktiges ledamöter.” -Kristian Hjorth