Går hantverkare utan hemsida miste om kunder?

De flesta av oss har en eller annan gång haft behov för hantverkarhjälp. Antingen det