Verene Sundberg Koller

Norsk/svensk union Jag är född i Oslo och har bott där största delen av mitt